İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi

İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi

bn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi bn Haldun bir ilim ehridir ki ilimler ve limler co rafyas nda bilmeyeni yoktur Fakat bu ehrin koordinatlar hususunda riv yetler oktur yle ki her kim eline bir hokka al p m rekkebe bat rsa ve bn Haldu

 • Title: İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi
 • Author: Ümit Hassan
 • ISBN: null
 • Page: 185
 • Format: Paperback
 • bn Haldun bir ilim ehridir ki, ilimler ve limler co rafyas nda bilmeyeni yoktur Fakat bu ehrin koordinatlar hususunda riv yetler oktur yle ki her kim eline bir hokka al p m rekkebe bat rsa ve bn Haldun u yazsa, o dakika, bu bide lim, Kaf Da n n ard na d er Art k ara ki bulas n, ne o limi, ne bn Haldun uOysaki ger e in kap lar n ger e in i inden a m bn Haldun bir ilim ehridir ki, ilimler ve limler co rafyas nda bilmeyeni yoktur Fakat bu ehrin koordinatlar hususunda riv yetler oktur yle ki her kim eline bir hokka al p m rekkebe bat rsa ve bn Haldun u yazsa, o dakika, bu bide lim, Kaf Da n n ard na d er Art k ara ki bulas n, ne o limi, ne bn Haldun uOysaki ger e in kap lar n ger e in i inden a mak bn Haldun un lm l mr n ile yapt tam olarak budur arp tmalar, hatal aklile tirmeler ve kendine yontmalarla, ideolojik konumlar n kendinden ge iricili iyle bu berrak ilim ehrini sislere bo mak, bilginler kat nda ne b ht n, ne fec attirT rl mistifikasyonlarla, oryantalistik kurnazl klarla ilmin ola an phelileri haline gelen kimi bilginler, bn Haldun u arayan kaarileri mant ksal bo luklar batakl nda bo arlar nk teorinin kendi i ili kileri zerine yap lan hatal de erlendirmeler bn Haldun zerine her t rl d sal alg y da sakatlar Ve onun sa l kl olarak alg lanmas n engeller.Elinizdeki kitap i te n k s bilgilerin yoldan karan bu k lavuzluklar na bir cevap, bir k yas, bir nispettir bu eser, sis ve toz bulutu i indeki bir ilim ehrine kendi z berrakl n verme cehdidir G n m z sosyal bilimlerine k tutabilecek do urganl ve sa lam kurucu metoduyla bereketli bn Haldun m lk n n k lavuz kitab d r Hem bu ilim ehrine giden yollar hem de yoldan karan patikalar ekincesiz ortaya koyar.Eserin m ellifi, mit Hassan, mr n bn Haldun un kavramlar n anlatmaya ve bunlar n halk m z n kadim zamanlar ndaki tez h r bi imleri ile kimli imizin olu umundaki i levselliklerini anlatmaya al arak doldurmu tur desek, hata etmi say lmay z Ve bn Haldun bir ilim ehriyse mit Hassan onun anahtar d r kaziyyesine var r z buradan Biraz umutsuz bir gayret ama, Mukaddime bilmeden bn Haldun yorumlamaya kalk anlar n, hen z ilk istasyona varmadan ikr m edilen limonatay afiyetle i ip uyutularak soyulacak olan okumayan bilmeyen lerin, ikinci istasyondan nce uyand r lmaya al lmas g revini ihmal etmemek zere yaz yor metinlerini m ellif bn Haldun, bir yeni bilimin kurucusudur ve sa lam metodolojisiyle a lar n st nde bir etkinli e m liktir Eserinin b t nsel incelemeleri onun emsalsiz abalar n ve ba d nd ren ustal n ortaya koyar O nun kurdu u dev sa sistem ve mr n lmi zerine, eksik ara t rmalar n gedir kapat c s ve ilmin ba belas genellemelerden uzak, b t nc l bir okumaya d vet bu kitap arka kapak

  • Free Download [Humor and Comedy Book] ✓ İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi - by Ümit Hassan ↠
   185 Ümit Hassan
  • thumbnail Title: Free Download [Humor and Comedy Book] ✓ İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi - by Ümit Hassan ↠
   Posted by:Ümit Hassan
   Published :2020-01-22T06:13:12+00:00

  126 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *